Trainer Category: Vechtsporten

Kevin

Boxing Coach

Bobi

Pinkboxing Instructor

Sen

Pinkboxing & Boxing Instructor

Mike

Brazilian Jiu Jitsu Trainer

Michel

Brazilian Jiu Jitsu Trainer, Personal Trainer

Marc

Krav Maga Instructor

Platon

Brazilian Jiu Jitsu Trainer

Boy

Muay Thai Trainer, Kids Krav Maga Trainer

Tomasz

Krav Maga Head Instructor
X